วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 180/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

117

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 180/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน