วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าและมอบนโยบายการทำงานให้แก่คณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เนตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเด็กและเยาวชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (TICAC) และมอบโล่เกียรติยศให้แก่หน่วยปฏิบัติงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น จาก นายกรัฐมนตรี โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

89

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์  วิชชารยะ  ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าและมอบนโยบายการทำงานให้แก่คณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เนตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเด็กและเยาวชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (TICAC) และมอบโล่เกียรติยศให้แก่หน่วยปฏิบัติงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น จาก นายกรัฐมนตรี โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

แบ่งปัน