วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดปฏิบัติการวางระบบการรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

56

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดปฏิบัติการวางระบบการรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน