วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ต้อนรับ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะ ในโอกาสเข้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการบังคับใช้กฏหมาย ตาม พ.ร.บ.คุมประพฤติ ปี 2559 โดยมี พล.ต.ท.ธนิตศีกดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือฯ

80

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ต้อนรับ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะ ในโอกาสเข้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการบังคับใช้กฏหมาย ตาม พ.ร.บ.คุมประพฤติ ปี 2559 โดยมี พล.ต.ท.ธนิตศีกดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือฯ

แบ่งปัน