วันที่ 6 กรกฎคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 (ก.ต.ช.) โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร., พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร./โฆษก ตร., พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

471

วันที่ 6 กรกฎคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 (ก.ต.ช.) โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร., พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร./โฆษก ตร., พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน