วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

248

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน