วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สท/ พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว และการประชุม บริหาร สท. โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับ สว. ขึ้นไปเข้าร่วมประชุม

403

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สท/ พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว และการประชุม บริหาร สท. โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับ สว. ขึ้นไปเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน