วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคารไทยซีซี ถ.สาทรใต้ เขตสาทร/ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ10) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบอุปกรณ์และระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด โดยมี นาย ชอง ทอง ชิ นายกสมาคมสมาร์ท ซีเคียวริตี้ (ประเทศไทย) และสมาคม ซีเคียว ไอเดนทีที แอนด์ ไบโอแมทริกซ์ (ประเทศไทย) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าพิธีฯ

220

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคารไทยซีซี ถ.สาทรใต้ เขตสาทร/ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ที่ปรึกษา (สบ10) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบอุปกรณ์และระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด โดยมี นาย ชอง ทอง ชิ นายกสมาคมสมาร์ท ซีเคียวริตี้ (ประเทศไทย) และสมาคม ซีเคียว ไอเดนทีที แอนด์ ไบโอแมทริกซ์ (ประเทศไทย) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าพิธีฯ

แบ่งปัน