วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดสรร รอง สว. ประจำ รร.นรต. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

1570

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดสรร รอง สว. ประจำ รร.นรต. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน