วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม

304
วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) โดยมี
พล.อ.บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์  ประธานคณะฯ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม
แบ่งปัน