วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) ประชุม โครงการ” เราทำดีด้วยหัวใจ ” หน่วยพระราชทานประชาชนจิตอาสา โดยมี พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

160

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) ประชุม โครงการ” เราทำดีด้วยหัวใจ ” หน่วยพระราชทานประชาชนจิตอาสา โดยมี พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน