วันที่ 20 ก.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ตร./ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (ปป 11)/ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์/เลขาคณะและคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันแถลงข่าว สรุปผลการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยมีสื่อมวลชนร่วมรับฟังและซักถามข้อสงสัย

113

วันที่ 20 ก.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ตร./ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (ปป 11)/ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์/เลขาคณะและคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันแถลงข่าว สรุปผลการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยมีสื่อมวลชนร่วมรับฟังและซักถามข้อสงสัย

แบ่งปัน