วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ด้านการยึดอายัดทรัพย์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

143

วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ด้านการยึดอายัดทรัพย์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน