ประกาศกองวินัย เรื่อง จ้างซ่อมแซมสถานที่ทำการกองวินัย อาคาร 5 ชั้น 11 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 (ยื่นซองสอบราคา 17 – 27 ก.ค. 60)

123
View Fullscreen
แบ่งปัน