วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องตรวจอายุรกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ตร./ พล.ต.ท.วิฑูลย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดย โรงพยาบาลตำรวจ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาณารณประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนบุคคทั่วไปตลอดเดือน กรกฎาคม 2560

82

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องตรวจอายุรกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ตร./ พล.ต.ท.วิฑูลย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดย โรงพยาบาลตำรวจ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาณารณประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนบุคคทั่วไปตลอดเดือน กรกฎาคม 2560

แบ่งปัน