วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

115

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน