วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรสำหรับการจัดงาน ASEAN – India Expo and Forum โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

74

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรสำหรับการจัดงาน ASEAN – India Expo and Forum โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน