วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.20 น. / พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. และข้าราชการตำรวจ สท.ร่วม กิจกรรมกิจกรรมการทำความสะอาด “Big Cleaning Day” ณ.วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

290

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.20 น. / พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. และข้าราชการตำรวจ สท.ร่วม กิจกรรมกิจกรรมการทำความสะอาด “Big Cleaning Day” ณ.วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

แบ่งปัน