วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2560 และมอบโล่ ประกาศนียบัตร แก่หน่วยงาน และบุคคลที่ดำเนินดคีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ จำนวน 12 นาย โดยมี รอง ผบ.ตร., จตช., ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผบช., ผบก. และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม​

268

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ครั้งที่ 7/2560  และมอบโล่ ประกาศนียบัตร แก่หน่วยงาน และบุคคลที่ดำเนินดคีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ จำนวน 12 นาย  โดยมี รอง ผบ.ตร., จตช., ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผบช., ผบก. และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม​

แบ่งปัน