วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร สทส.ตร./ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.สทส.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านรับฟังความคิดเห็นแบบเปิดกว้างและประชาสัมพันธ์ โดยมี พ.ต.อ.ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

97

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร สทส.ตร./ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.สทส.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านรับฟังความคิดเห็นแบบเปิดกว้างและประชาสัมพันธ์ โดยมี พ.ต.อ.ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน