ประกาศกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงชำรุด เสื่อมสภาพ

251
View Fullscreen
แบ่งปัน