วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแถลงข่าว ตร. / พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.จันทรบุรี /รอง โฆษก ตร. แถลงข่าวและประเด็นข่าวที่สำคัญ โดยมีผู้สื่อข่าวร่วมรับฟังและสอบถามในประเด็นต่างๆ

78

วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนะเจริญ รอง โฆษก ตร.แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ในวันจันทร์ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแถลงข่าว ตร.ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.
ประเด็นข่าวที่ขอเรียนชี้แจง กรณี ความล่าช้าในการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินดอนเมือง

สาเหตุที่มีความล่าช้าในวันที่เกิดเหตุช่วงรอยต่อวันศุกร์ที่ 4 ส.ค.2560 เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น.เป็นต้นไป
เที่ยวบินที่สมควรจะเข้าตรงเวลาก็เข้าไม่ตรงเวลาเริ่มล่าช้า (delay) ตั้งแต่ 22.00 น. สรุปในภาพรวมมีเที่ยวบินที่เข้าช้าทั้งหมดประมาณ 13 เที่ยวบิน บวกเที่ยวบินปกติอีก 12 เที่ยวบิน รวมทั้งสิ้นแล้ว 25 เที่ยวบิน นับตั้งแต่ 22.00 น.ของวันที่ 4 ส.ค.2560เป็นต้นมาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดจากสิ่งผิดปกติชั่วคราว จนถึงช่วงสายๆของวันที่ 5 ส.ค.2560 รวมผู้โดยสารทั้งสิ้นโดยประมาณ 9 พันกว่าคน จึงเกิดการแออัดกันมากกว่าวันปกติทั่วไป

การปฏิบัติงานของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ในห้วงเวลาดังกล่าว มีจำนวนเพียง 15 คน และเรียกกำลังมาเสริม 5 คน รวมเป็น 20 คน ซึ่งจำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้คือเป็นส่วนงานการนั่งตรวจลงตราพาสปอร์ตของผู้โดยสาร ซึ่งภารกิจสำคัญที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่ในการคัดกรองผู้ที่จะเข้าประเทศ เนื่องจากงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นงานด้านความมั่นคง ผู้ปฏิบัติหน้าที่จึงต้องทำงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อป้องกันความปลอดภัยมิให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติของเราได้

แบ่งปัน