วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งชุดปฏิบัติการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน้ำ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

304

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งชุดปฏิบัติการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน้ำ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน