วันที่ 8 ส.ค. 60 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ. ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านจริยธรรม ก.ตร. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ในการนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสงคราม จากกรณีที่ปฏิเสธการรับเงินรางวัลตอบแทน จำนวน 100,000 บาท จาก น.ส.ช่อ คเชนทร อายุ 70 ปี ผู้เสียหายจากดีฉ้อโกง (หลอกซื้อที่ดิน) เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา

83

วันที่ 8 ส.ค. 60 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ. ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านจริยธรรม ก.ตร. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ในการนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสงคราม จากกรณีที่ปฏิเสธการรับเงินรางวัลตอบแทน จำนวน 100,000 บาท จาก น.ส.ช่อ  คเชนทร อายุ 70 ปี ผู้เสียหายจากดีฉ้อโกง (หลอกซื้อที่ดิน) เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา

แบ่งปัน