วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพด้านกิจการต่างประเทศ โดยมี ผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมสัมมนาฯ

109

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพด้านกิจการต่างประเทศ โดยมี ผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมสัมมนาฯ

แบ่งปัน