พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. ชี้แจงเกี่ยวกับการปราบปรามการค้ามนุษย์

1110

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อว่า หญิงชาวอุซเบกิสถาน มาค้าบริการในกรุงเทพฯ ต่อมา องค์กรไนท์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ให้การช่วยเหลือเหยื่อและได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับขบวนการค้ามนุษย์ แต่ได้รับโทษเพียงการการจ่ายค่าปรับ นั้น

ได้ตรวจสอบไปยังกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ทราบว่า เรื่องดังกล่าวเกิดเหตุในช่วงปี 2555-2556 พงส.ปคม.ได้รับคำร้องทุกข์ จำนวน 3 คดี แยกเป็นปี 2555 จำนวน 2 คดี พนักงานสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน มีความเห็นสั่งฟ้อง ผู้ต้องหา ตามพยานหลักฐาน ไปยังพนักงานอัยการ ต่อมาพนักงานงานอัยการ ก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา เมื่อสำนวนอยู่ในการพิจารณาในชั้นศาล ศาลได้มีคำพิพากษา ยกฟ้องทั้ง 2 คดี และ ปี 2556 จำนวน 1 คดี พนักงานสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน มีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง ผู้ต้องหา ตามพยานหลักฐาน ไปยังพนักงานอัยการ ต่อมาพนักงานงานอัยการ ก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา

โดยการดำเนินคดีกับผู้ต้องหานั้น จะมีขั้นตอน กระบวนสอบสวนเพื่อคัดแยกเหยื่อ ซึ่งมี พนักงานสอบสวน , เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และ อัยการ เป็นผู้คัดแยก ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ เหยื่อไม่ประสงค์ดำเนินคดี แต่จะขอกลับบ้าน ทำให้พยานหลักฐาน เพื่อจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ ขยายผลไปไม่ถึงเพราะ ขาดความร่วมมือ รวมไปถึงเหยื่อ คดีค้ามนุษย์ จะปรากฏตัวมาในคราบนักท่องเที่ยว ไม่ขายบริการให้คนไทย ซึ่งจะรู้กันเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการกำชับการปฏิบัติ ตามมาตราการป้องกันปราบการค้ามนุษย์ มาโดยตลอด ทั้งการป้องกันโดยการ ดำเนินการสกัดกั้น คนต่างชาติที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนและอาณาเขตทางทะเล การแนะนำให้ความรู้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ การปราบปราม โดยตรวจค้น จับกุมดำเนินคดี ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เน้นการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่กระทำผิดกฎหมาย พร้อมทั้งสืบสวนขยายผลการจับกุมเครือข่าย ขบวนการค้ามนุษย์ให้ครบทั้งขบวนการ ได้แก่ ผู้นำพา ผู้ค้า ผู้ให้ที่พักพิง นายจ้าง นายหน้า นายทุน ผู้ให้การสนับสนุน และผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ประกอบการทำการตรวจสอบ เร่งรัดผลการสอบสวน และผลการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลยุติธรรม เพื่อความยุติธรรม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้

จากนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สนองนโยบายรัฐบาล โดยมีสถิติการจับกุมและดำเนินคดีค้ามนุษย์ ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อาทิ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) มีสถิติการจับกุม ปี 2559 จำนวน 246 คดี ปี 2560 จำนวน 145 คดี และ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.)มีสถิติ การจับกุม ปี 2559 จำนวน 25 คดี ปี 2560 จำนวน 13 คดี เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้ให้คำมั่นในการปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ อย่างจริงจัง เพื่อเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลก

แบ่งปัน