วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลข้าราชการตำรวจนครบาลของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.)

101

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลข้าราชการตำรวจนครบาลของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.)

แบ่งปัน