วันที่ 17สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ สง.ที่ปรึกษา(สบ10) / พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายคดีฉ้อโกง มูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท จากนั้น พาผู้เสียหายเดินทางไป บก.ปอศ. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

110

วันที่ 17สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ สง.ที่ปรึกษา(สบ10) / พล.ต.อ.วิระชัย  ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายคดีฉ้อโกง มูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท จากนั้น พาผู้เสียหายเดินทางไป บก.ปอศ. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน 

แบ่งปัน