วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รรท.ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษอาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

134

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รรท.ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษอาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน