วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ.2551 โดยมีผู้แทนหน่วยต่างๆ เข้าร่วมประชุม

183

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ.2551 โดยมีผู้แทนหน่วยต่างๆ เข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน