ประกาศ สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว และประตูเข้า-ออก ของสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยวิธีสอบราคา

173
View Fullscreen
แบ่งปัน