ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 20 กิโลวัตต์ สำหรับใช้งานในสถานีตำรวจ 60 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

197
View Fullscreen
แบ่งปัน