ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ อาคาร ๑ และอาคารจอดรถ จำนวน ๒ หลัง ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

103
View Fullscreen
แบ่งปัน