วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมตำรวจอาเซียน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

122

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมตำรวจอาเซียน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม 

แบ่งปัน