วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

51

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน