วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปฏิบัติการ่วมเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจอาเซียน (APFSN : ASEAN Police Forensic Science Network)โดย สพฐ.ตร.ร่วมกับองค์การตำรวจสากล (INTERPOL) ตำรวจอาเซียน ( ASEANAPOL) และกองบัญชาการศึกษา ( บช.ศ.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามมาตรฐานองค์การตำรวจสากล เพื่อรับสถานการณ์พิบัติภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และภัยจากการก่อการร้าย

301
วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปฏิบัติการ่วมเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจอาเซียน
(APFSN : ASEAN Police Forensic Science Network)โดย สพฐ.ตร.ร่วมกับองค์การตำรวจสากล (INTERPOL) ตำรวจอาเซียน ( ASEANAPOL) และกองบัญชาการศึกษา ( บช.ศ.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามมาตรฐานองค์การตำรวจสากล เพื่อรับสถานการณ์พิบัติภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และภัยจากการก่อการร้าย
แบ่งปัน