วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านจริยธรรม ครั้งที่ 9/2560 ในการนี้ก่อนเริ่มการประชุม พล.ต.อ.เหมราช ธารีไทย เป็นตัวแทนกล่าวมุทิตาจิต เนื่องในการเกษียณอายุราชการ

583

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จตช. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านจริยธรรม ครั้งที่ 9/2560 ในการนี้ก่อนเริ่มการประชุม พล.ต.อ.เหมราช ธารีไทย เป็นตัวแทนกล่าวมุทิตาจิต เนื่องในการเกษียณอายุราชการ

แบ่งปัน