วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร./นายกสมาคมนักเรียนเก่า FBI-NA เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่า FBI-NA แห่งประเทศไทย โดยมี พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสมาคมฯ และข้าราชการตำรวจนักเรียนเก่า FBI-NA ร่วมเข้าประชุม

220

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร./นายกสมาคมนักเรียนเก่า FBI-NA เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่า FBI-NA แห่งประเทศไทย โดยมี พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสมาคมฯ และข้าราชการตำรวจนักเรียนเก่า FBI-NA ร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน