วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. ให้โอวาทข้าราชการตำรวจที่ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-จีน เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษา และวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1ปี โดยมี พล.อ.อุทัย ชินวัตร ประธานคณะกรรมการการทหารและตำรวจ นำคณะกรรมการสมาคมฯ และข้าราชการตำรวจที่ได้รับทุนในปีนี้เข้ารับโอวาท

198

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.อ.สุเทพ  เดชรักษา  รอง ผบ.ตร. ให้โอวาทข้าราชการตำรวจที่ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-จีน เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษา และวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน  มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1ปี โดยมี พล.อ.อุทัย ชินวัตร ประธานคณะกรรมการการทหารและตำรวจ นำคณะกรรมการสมาคมฯ และข้าราชการตำรวจที่ได้รับทุนในปีนี้เข้ารับโอวาท

แบ่งปัน