วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ พล.ต.ต. Bui Tien Cam รองผู้บัญชาการตำรวจเคลื่อนที่ หัวหน้าคณะแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเยี่ยมเยือนพร้อมหารือข้อราชการ

101

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ พล.ต.ต. Bui Tien Cam รองผู้บัญชาการตำรวจเคลื่อนที่ หัวหน้าคณะแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเยี่ยมเยือนพร้อมหารือข้อราชการ

แบ่งปัน