วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./รรท.ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 2/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

65

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./รรท.ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 2/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน