วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ สโมสรตำรวจ วิภาวดีรังสิต / พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จตช. ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 18 ประจำปี 2560 ของสำนักงานจเรตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รอง จตช. เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 12 นาย มีผู้บังคับบัญชา, ผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการตำรวจสำนักงานจเรตำรวจร่วมเป็นเกียรติในพิธี​

315

วันที่ 11 กันยายน 2560  เวลา 10.30 น. ณ สโมสรตำรวจ วิภาวดีรังสิต / พล.ต.อ.ปัญญา  มาเม่น  จตช. ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 18 ประจำปี 2560 ของสำนักงานจเรตำรวจ  โดยมี พล.ต.ท.นเรศ  นันทโชติ รอง จตช. เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 12 นาย  มีผู้บังคับบัญชา, ผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการตำรวจสำนักงานจเรตำรวจร่วมเป็นเกียรติในพิธี​

แบ่งปัน