วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ โดยมีข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

100

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ โดยมีข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน