วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รรท.ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กนว.) โดยมี พ.ต.อ.ทินกร ณัฏฐมั่งคั่ง รอง ผบก.สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

142

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รรท.ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กนว.) โดยมี พ.ต.อ.ทินกร ณัฏฐมั่งคั่ง รอง ผบก.สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน