ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมงานสอบสวน เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนและผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

280
View Fullscreen
แบ่งปัน