วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี/ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเยี่ยมอำลากองทัพเรือเนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการของ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทสส. โดยมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เป็นผู้แทนกล่าวสดุดี พร้อมด้วย ผบ.ทบ., ผบ.ทอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

368

วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี/ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเยี่ยมอำลากองทัพเรือเนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการของ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทสส. โดยมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เป็นผู้แทนกล่าวสดุดี พร้อมด้วย ผบ.ทบ., ผบ.ทอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

แบ่งปัน