264

วีดิทัศน์มอบนโยบายการบริหารราชการ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. 4 ต.ค. 2560

https://www.youtube.com/watch?v=ZfBaPiCVSdk

——————————————————————————————————

PowerPoint มอบนโยบายการบริหารราชการ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. 4 ต.ค. 2560

https://drive.google.com/open?id=0B3YwLnEQznBwRHdfM05Hay1EMnc


พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบนโยบายการบริหารราชการ 4 ต.ค. 2560 ณ สโมสรตำรวจ

https://www.youtube.com/watch?v=YQp0IF_i0gE

 

แบ่งปัน