วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พ.ต.อ.สุเมฆ บวรเศวตฉัตร รอง ผบก.สท., พ.ต.อ.ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท., พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.สท. และข้าราขการตำรวจกองสารนิเทศ ระดับ สว. ขึ้นไปเข้าร่วมประชุมฯ

181

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พ.ต.อ.สุเมฆ บวรเศวตฉัตร รอง ผบก.สท., พ.ต.อ.ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท., พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.สท. และข้าราขการตำรวจกองสารนิเทศ ระดับ สว. ขึ้นไปเข้าร่วมประชุมฯ

แบ่งปัน