ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สท. อาคาร๑๓ และอาคาร ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45
View Fullscreen
แบ่งปัน