วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 งาน “วันตำรวจ” ประจำปี 2560 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.เป็นประธานงานวันตำรวจ โดยมีพิธีบูชาพระภูมิ พระนารายณ์ พระพุทธรูปพระนิรันตราย พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 และพิธีสงฆ์ ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นมีพิธีสักการะรูปจำลอง พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ณ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

645

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 งาน “วันตำรวจ” ประจำปี 2560 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.เป็นประธานงานวันตำรวจ โดยมีพิธีบูชาพระภูมิ พระนารายณ์ พระพุทธรูปพระนิรันตราย พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 และพิธีสงฆ์ ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นมีพิธีสักการะรูปจำลอง พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ณ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน